Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU ( wybrany 23.02.2017r.):

 

Prezes                   lek. dent. Marek Rogowski

V-ce Prezesi         dr n. med. Paweł Białożyk

                              lek. dent. Grzegorz Szpyt

Sekretarz              lek. dent. Bartosz Majewski

Z-ca sekretarza    lek. dent. Aleksandra Dyduch – Frydryszek

Skarbnik                lek. dent. Iwona Wasielewska

Z-ca skarbnika      lek. dent. Robert Mikołajczuk

Członkowie           lek. dent. Marek Jankiewicz

          lek. dent. Aleksandra Perczak

          lek. dent. Jerzy Rogowski 

        

(Nie wybrany do Zarządu, ale nadal prowadzi Kronikę Oddziału)

        lek. dent. Janusz Chmielowiec

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca:   lek. dent. Danuta Uram

Sekretarz              lek. dent. Bożena Żmudzińska

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca   lek. dent. Barbara Jundziłł

Sekretarz             lek. dent. Piaskowska Halina

Członek                lek. dent. Magdalena Niewadzi

 

W Oddziale działa Koło Sekcji Protetyki

Przewodnicząca lek. dent. Barbara Jundziłł