Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Członkowstwo

Członkowstwo w PTS

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym upoważnia do zniżkowych opłat kosztów uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i imprezach naukowych, a także do bezpłatnego zamieszczania prac naukowych w periodykach PTS

Jak wstąpić do PTS:

- Należy przesłać do siedziby oddziału właściwego terytorialnie wypełnioną Deklarację członkowską

- wpłacić roczną składkę członkowską (200 zł) + wpisowe

Składki członkowskie należy wpłacać na konto lub do kasy właściwego terytorialnie Oddziału.

Zgodnie z nowym Statutem PTS składki członkowskie za rok bieżący należy wpłacać do 30 czerwca bieżącego roku.

  deklaracja członkowska do pobrania

 

Aby przeglądać dokumenty w formacie PDF należy zainstalować program Acrobat Reader który można pobrać ze strony get.adobe.com/reader